Sēta

Agri, agri gaiļi dzied

Agri, agri gaiļi dzied
Mana tēva sētiņā;
Vēl agrāk bāleliņi
Kulsta linus piedarbā.

Kas man kait nenēsāt

Kas man kait nenēsāt
Melnus svārkus, zābaciņus:
Man bitīte svārkus šuva,
Sētmalā gulēdama.

Man māsiņas tā nav žēl

Man māsiņas tā nav žēl
Kā māsiņas vainadziņa;
Māsiņai staigajot,
Spīdēj` visas sētmalītes.

Šķitu vēršus maurojam

Šķitu vēršus maurojam
Aiz kalniņa lejiņā;
Viņu sētu jauni puiši
Raudādami rudzus pļāva.

Visi saka, visi saka: - Puisīšam laba dzīve! Lai aršana, ecēšana, Kur pieguļas gulēšana! Jāj
Kas man kait nenēsāt Melnus svārkus, zābaciņus: Man bitīte svārkus šuva, Sētmalā gulēdama.
Man māsiņas tā nav žēl Kā māsiņas vainadziņa; Māsiņai staigajot, Spīdēj` visas sētmalītes.
Lec, Saulīte, lec, Saulīte, Spīd' ar mūsu sētiņā: Ir mums tava gaišumiņa Vajadzēt vajadzēja.
Šķitu vēršus maurojam Aiz kalniņa lejiņā; Viņu sētu jauni puiši Raudādami rudzus pļāva.