Ziemassvētki atbrauca

Ziemassvētki atbrauca
Pa rudzu lauku,
Zālīti mīdami,
Asniņus celdami.

Rudzu Jumis nosakliedza

Rudzu Jumis nosakliedza Rijas klona dibenā; Miežu Jumis atsakliedza Tīrumiņa galiņā.

To par bēdu neturēju

To par bēdu neturēju, Ka man nava arājiņa: Sēju rudzus, sēju miežus, Ecēj` pati dziedādama.

Tikt man tika tīrumā

Tikt man tika tīrumā, Tīk mežiņa maliņā Tīri rudzi tīrumā Bitīt' meža maliņā.

Kas rudini godināja

Kas rudini godināja, Kas to dižu dižināja? Rudzu klētes, miežu klētes, Braši, bēri kumelīni.