Tikt man tika tīrumā

Tikt man tika tīrumā,
Tīk mežiņa maliņā
Tīri rudzi tīrumā
Bitīt’ meža maliņā.

Bite gāja dziedādama

Bite gāja dziedādama Pār kaimiņu tīrumiem: Kaimiņam slinki puiši, Negribēja dori kalt.

Kam tie rudzi, kam tie mieži

Kam tie rudzi, kam tie mieži, Kam tie kuplie ozoliņi? Tēvam mieži, mātei rudzi, Bitēm kuplie ozoliņi.

Saule brida rudzu lauku

Saule brida rudzu lauku, Sidrabiņu sijādama, Es pacēlu priekšautiņu, Man piebira sudrabiņš.

Kam tie kalni, kam tās lejas

Kam tie kalni, kam tās lejas, Kam tie kuplie ozoliņi? Rudziem kalni, miežiem lejas, Bitēm kuplie ozoliņi.