Es savai Laimītei

Es savai Laimītei
Mūžam laba nevēlēšu,
Kam tā manu mūžu lika
Uz asaru avotiņa.

Tumšs laukā, tumšs laukā

Tumšs laukā, tumšs laukā, Kur bij ņemt ceļa draugu? Dievs bij mans ceļa draugs, Laima - ceļa rādītāja.

Dēkla, Dēkla, Laima, Laima

Dēkla, Dēkla, Laima, Laima, Tu vienādi nedarīji: Citam kāri vieglu mūžu, Citu grūti rūdināji.

Es piedzimu bez naudiņas

Es piedzimu bez naudiņas, Bez gudrā padomiņa. Dieviņš man naudu deva, Laima gudru padomiņu.

Bēgu dienu, bēgu nakti

Bēgu dienu, bēgu nakti, Laimas likta neizbēgu: Kādu mūžu Laima lika, Tāds bij man dzīvojot.