Tumšs laukā, tumšs laukā

Tumšs laukā, tumšs laukā,
Kur bij ņemt ceļa draugu?
Dievs bij mans ceļa draugs,
Laima – ceļa rādītāja.

Cīrulītis rillināja

Cīrulītis rillināja Mana lauka galiņā; Kā tam bija nedziedāt - Brālīts veda lakstīgalu.

Mežā dzimu, mežā augu

Mežā dzimu, mežā augu, Nule mani laukā veda, Nule manas villainītes Lauka vēji vēdināja.

Man bij lieli rudzu lauki

Man bij lieli rudzu lauki, Otras malas neredzēj'; Bij man arī sila zeme, Kur bitēmi dores dēt.

Neguli, māršiņa

Neguli, māršiņa, Līdz diena klētī, Nāc jel laukā Gosniņu raudzīt!!