Šuj, bitite, melnu krēslu

Šuj, bitite, melnu krēslu
Kuplas liepas zariņā,
Tur tu pate atsēdes’,
Draviniekus mielodam’.

Es tev saku, Saules meita

Es tev saku, Saules meita, Berz tu baltu liepas galdu: Rītā jās mans bāliņš Tavu godu nolūkot.

Medutiņ, medutiņ

Medutiņ, medutiņ, Kur tu biji dabūjams? Kuplas liepas iedobā, Tur bitītes ievākušas.

Atminiet, jaunas meitas

Atminiet, jaunas meitas, Kas bij liepas iedobā? Lācis kāpa liepiņā, Medutiņa meklēdams.

Kas kaitēja nedzīvot

Kas kaitēja nedzīvot Dravinieka dēliņam: Bitīt' nesa sudrabiņu Vecozola celmiņā.