Tic’, Dievam, līgaviņa

Tic’, Dievam, līgaviņa,
Ej ozolu baznicā;
Visas tavas villanites
Bititēm nolipušas.

Savārguse ceļu gāju

Savārguse ceļu gāju, Sēdos ceļa maliņā, Ne redz mani mīļš Dieviņš, Ne bagati bāleliņi. Atskrej bite dziedadama, Uznes mani ozolā. lasīt tālāk

Dieviņš gāja bišu sēt

Dieviņš gāja bišu sēt Ar sidraba sētuvīti; Es Dieviņu mīļi lūdzu: Sēj man vienu birzumiņu.

Lēni, lēni Dieviņš brauca

Lēni, lēni Dieviņš brauca No kalniņa lejiņā, Lai vējiņš nenopūta Zaļa zīda mētelīti.

Bitīt’ Dieva kalponīte

Bitīt' Dieva kalponīte, Dievam dara gaišumiņu: Pati sēd ozolā, Sveces deg baznīcā.