Savārguse ceļu gāju

Savārguse ceļu gāju,
Sēdos ceļa maliņā,
Ne redz mani mīļš Dieviņš,
Ne bagati bāleliņi.
Atskrej bite dziedadama,
Uznes mani ozolā.
Ozolā sēdedama
Ēdu medu, dzēru vīnu.
Nu redz mani mīļš Dieviņš,
Nu bagati bāleliņi.

Dziedāj’ visas laucinieces

Dziedāj' visas laucinieces - Ne lapiņa nečabēja; Dziedāj' viena mežiniece - Ozolam zīles bira.

Ozols auga Daugavā

Ozols auga Daugavā Ledainām lapiņām; Tur Saulīte miglu meta, Vai bij ziema, vai vasara.

Lai bij gudras, kas bij gudras

Lai bij gudras, kas bij gudras, Meža bites, tās bij gudras: Lācis kāpa ozolā, Bites dūra degunā.

Es uzliku Jānīšami

Es uzliku Jānīšami Zaļozola vainadziņu, Lai tas auga, lai zaļoja Kā zaļais ozoliņš.