Savārguse ceļu gāju

Savārguse ceļu gāju,
Sēdos ceļa maliņā,
Ne redz mani mīļš Dieviņš,
Ne bagati bāleliņi.
Atskrej bite dziedadama,
Uznes mani ozolā.
Ozolā sēdedama
Ēdu medu, dzēru vīnu.
Nu redz mani mīļš Dieviņš,
Nu bagati bāleliņi.

Pērkonam traka daba

Pērkonam traka daba, Saspārdīja ozoliņu, Saspārdīja miltu sieku, Triju rītu malumiņu.

Pērkons spēra ozolā

Pērkons spēra ozolā Deviņiem zibeņiem: Trīs zibeņi celmu skalda, Seši skalda galotnīti.

Dzer par labu, ne par ļaunu

Dzer par labu, ne par ļaunu Uz pādītes veselību, Ietecini alutiņu Ozoliņa kanniņā.

Ozolīti, zemzarīti

Ozolīti, zemzarīti, Kam tu augi lejīnā? Cūkas tavas saknes raka, Zaļas zāles meklēdamas; Pāri tevi bites skrēja, Garām jāja dravinieki.