Cep, māmiņa, kviešu maizi

Cep, māmiņa, kviešu maizi,
Dar’ tētiņ alutiņu:
Nu pārnāca tava saime,
Vasariņu palaidusi.

Izkurtējis ozoliņš

Izkurtējis ozoliņš Gaida bites ielienot; Bišu saime gudra saime, Sametās virsaunē.

Cīrulis dziedāja

Cīrulis dziedāja, Vasara nāca; Cep, māmiņ, kukuli, Es iešu ganos. Ja cepsi lielu, Tad dzīšu tālu; Ja cepsi mazu, Pie lasīt tālāk

Paldies devu māmiņai

Paldies devu māmiņai, Kas man` mazu izglabāja No guntiņas, no ūdeņa, No dūmainas istabiņas.

Velc, bāliņ, trejus svārkus

Velc, bāliņ, trejus svārkus, Tev trejadas audejiņas: Auž māmiņa, auž līgava, Auž bitite ozolā.