Man` māmiņa tā auklēja

Man` māmiņa tā auklēja
Kā saulīte zirņu ziedu:
Ietīdama, iztīdama
Baltos linu palagos.

Dravenieka dēliņam

Dravenieka dēliņam Vaska cimdi rociņā, Ne tie kusa saulītē, Ne siltajā istabā.

Ko, Saulīte, tu redzēji

Ko, Saulīte, tu redzēji, Gaisa vidu tecēdama? Redzēj' Dievu spēlējam, Enģelīšus dancojam.

Bites māte man jautaja

Bites māte man jautaja, Ko dar' veci dravenieki? Kapli pina, tropu raksta, Saulitē sēdedami.

Nekas iet par bites godu

Nekas iet par bites godu: Miglā zeltu salasa, Saulitē sēdedama Zelta troni darina.