Līdzīgas Tautas Dziesmas
Plūcat, meitas, baltābolu, Metat govu laidarā: Cik ābolu saujiņā, Tik gosniņu laidarā.
Māci mani, māmuliņ, Visādā darbiņā: Govis slaukt, linus plūkt, Linu kreklus balināt.
Mārtiņam vīzes pinu I aukliņas darināju: Mārtiņš manas govis gana Visu garu vasariņu.
Jānīšam sieru sēju Smalkā linu palagā: Jānīts manas govis gana Visu cauru vasariņu.