Balta gāju govju slauktu

Balta gāju govju slauktu,
Balta ganu izvadītu,
Balta sēd mīļa Māra
Manā govju laidarā.

Plūcat, meitas, baltābolu

Plūcat, meitas, baltābolu, Metat govu laidarā: Cik ābolu saujiņā, Tik gosniņu laidarā.

Māci mani, māmuliņ

Māci mani, māmuliņ, Visādā darbiņā: Govis slaukt, linus plūkt, Linu kreklus balināt.

Jānīšam sieru sēju

Jānīšam sieru sēju Smalkā linu palagā: Jānīts manas govis gana Visu cauru vasariņu.

Rītā govis ganidama

Rītā govis ganidama, Aplīgoju ozoliņu: Vakarā sadzīdama, Redzu bites ielienot.