Kalni

Sīrenieki, medinieki

Sīrenieki, medinieki,
Saņemiet to bitīti:
Tā bitīte kalnus kāpa
Ziedainām kājiņām.

Vāverīte trakšķināja Ar meitām rnaltuvē; leraudzīj'si medinieku, Skrien pa logu siliņā.
Sīrenieki, medinieki, Saņemiet to bitīti: Tā bitīte kalnus kāpa Ziedainām kājiņām.
Medinieka meita biju, Dravinieka ļaudaviņa: Diezgan bija vaska cimdu I caunotu kažociņu.
Vāverīte, kuplastīte, Ar meitām dancot gāja, Ar puišiem vien negāja, Kam tie auga medinieki.
Sēju platu kviešu druvu Pie ezera kalniņā; Ezers lejā līgojās, Kviešu druva kalniņā.