Kalni

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Sēju platu kviešu druvu Pie ezera kalniņā; Ezers lejā līgojās, Kviešu druva kalniņā.
Pūti, pūti, ziemelīti, Ziemassvētku vakarā: Klētī pūti rudzus, kviešus, Kūtī bērus kumeliņus!
Kam tie kalni, kam tās lejas, Kam tie kupli ozoliņi? Rudziem kalni, miežiem lejas, Bitēm
Kam tie kalni, kam tās lejas, Kam tie kupli ozoliņi? Dievam kalni, Mārai lejas, Bitēm