Teci gaiši, mēnestiņi

Teci gaiši, mēnestiņi,
Gar to manu glāžu logu:
Balta dzija man vērpjama,
Nav man skaidu plēsējiņa.

Saule bāra Mēnestiņu

Saule bāra Mēnestiņu, Kam tas dienu nespīdēja, Kam tas savu augumiņu Nakti vien maldināja.

Mēnesnīca zvaigznes skaita

Mēnesnīca zvaigznes skaita, Vai ir visas vakarā. Visa bija, visas bija, Auseklīša vien nevaid.

Kur tecēji, Mēnestiņ’

Kur tecēji, Mēnestiņ', Ar to zvaigžņu pudurīti? Karā teku palīdzēt Jaunajam brālītim.

Spīdi gaiši, mēnestiņi

Spīdi gaiši, mēnestiņi, Nakti vērpa sērdienīte; Tai nebija dienu vaļas, Kungi sūta tīrumā.