Mēness

Saule bāra Mēnestiņu

Saule bāra Mēnestiņu,
Kam tas dienu nespīdēja,
Kam tas savu augumiņu
Nakti vien maldināja.

Spīdi gaiši, mēnestiņi

Spīdi gaiši, mēnestiņi,
Nakti vērpa sērdienīte;
Tai nebija dienu vaļas,
Kungi sūta tīrumā.

Teci gaiši, mēnestiņi

Teci gaiši, mēnestiņi,
Gar to manu glāžu logu:
Balta dzija man vērpjama,
Nav man skaidu plēsējiņa.

Apkaustīju kumeliņu

Apkaustīju kumeliņu
Ar veciem dālderiem,
Lai varēja nakti braukt,
Lai mēness nevajaga.