Kas, bērziņi, tev apsedza Tādu zaļu villainīti? - Vasariņa atnākdama Atnes zaļu villainīti.
Kas, bērziņi, tev apsedza Tādu zaļu villainīti? Man apsedza silta saule, Pavasara lietutiņš.
Dod, māmiņa, mežā mani, Mežā man laba dzīve: Pūš vējiņš - aizvējiņš, Spīd saulīte -
Grūti pūta jūras vēji, Žēli raud māmuliņa: Dažs māmiņas lolojums Uz ūdeņa līgojās.
Skataties jūriņāi, Kādi balti audekliņi: Niedru šķietu, putu audi, Vēja māte audējiņa.