Smalku skuju priedīt’ dēju

Smalku skuju priedīt’ dēju
Tīrumiņa galiņā
Tur bitīte ielīgoja
Ar to vasku ritenīti.
No tā vasku ritenīša
Naudiņā iekūlos,
Naudiņā iekūlos,
Nopirk’ bēru kumeliņu,
Nopirk’ bēru kumeliņu,
Atved’ skaistu līgaviņu,
Mīkstu cisu taisītāju,
Paladziņa klājējiņu.

Dravenieka meita biju

Dravenieka meita biju, Vaska kurpes šūdinaju; Kripu krapu man kājiņas Ar tām vaska kurpitēm.

Ieraudzijsi vien pazinu

Ieraudzijsi vien pazinu Dravinieka līgaviņu: Samta kurpes kājiņā, Vasku cimdi rociņā.

Bitit’ saka malejiņu

Bitit' saka malejiņu, I es biju malejiņa, Es apmalu dzirnaviņas Kā to vasku riteniti.

Šķērsām bite mežā brauca

Šķērsām bite mežā brauca Ar to vaska vezumiņu, Skabargainu atradusi Jauna puiša dravējumu.