Šmaugi gari ozoliņi

Šmaugi gari ozoliņi
Pededzites maliņā;
Tur vajaga gara dzeiņa,
Gudra vīra padomiņa.

Bites, maitas, norējušas

Bites, maitas, norējušas Manu vīru, bitenieku: Bikses vien karājās Ozolina zarinā.

Rudentiņ, bagāts vīrs

Rudentiņ, bagāts vīrs, Daudz tu mums dāvināji: Pilnas klētis labībiņas, Pilnas ķešas sudrabiņa.

Tu, Māriņa, viegla sieva

Tu, Māriņa, viegla sieva, Dod man savu vieglumiņu; Tu, Dieviņ, bagāts vīrs, Dod man savu bagātību!

Dimdi, dimdi, ozoliņi

Dimdi, dimdi, ozoliņi, Visi tavi zari dimd, Visi tavi zari dimd, Visas zaru pazarites.