Pavasaris

Pavasar, pavasar

Pavasar, pavasar
Izdzen gani tīrumā.
Gani stāv kalniņā,
Lopi mauj lejiņā.

Pavasari, pavasari

Pavasari, pavasari,
Ko tu man atnesīsi?
Atnesīšu siltu laiku,
Baltu rožu vainadziņu.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Pavasari, pavasari, Ko tu man atnesīsi? Atnesīšu siltu laiku, Baltu rožu vainadziņu.
Kas, bērziņi, tev' audzēja, Tādu kuplu darināja? - Man' audzēja zelta saule, Pavasara lietutiņš.
Pavasara vakarā Uz zaļā pakalniņa Pirmo reizi dziedāt gāju, Savu balsi vēdināt.
Kas, bērziņi, tev apsedza Tādu zaļu villainīti? Man apsedza silta saule, Pavasara lietutiņš.