Spīdi, spīdi, Saulīte

Spīdi, spīdi, Saulīte,
Spoži, jauki, silti,
Neļauji vējam
Plosīties.

Dravenieka dēliņam

Dravenieka dēliņam Vaska cimdi rociņā, Ne tie kusa saulītē, Ne siltajā istabā.

Ko, Saulīte, tu redzēji

Ko, Saulīte, tu redzēji, Gaisa vidu tecēdama? Redzēj' Dievu spēlējam, Enģelīšus dancojam.

Bites māte man jautaja

Bites māte man jautaja, Ko dar' veci dravenieki? Kapli pina, tropu raksta, Saulitē sēdedami.

Nekas iet par bites godu

Nekas iet par bites godu: Miglā zeltu salasa, Saulitē sēdedama Zelta troni darina.