Ābele

Iebrauca Saulīte

Iebrauca Saulīte
Ābeļu dārzā,
Deviņi riteņi,
Simts kumeliņu.

Zied ābele pret ābeli

Zied ābele pret ābeli,
Katra kalna galiņā;
Dzied māsiņa pret māsiņu,
Katra tautu sētiņā.

Ābelei zelta ziedi

Ābelei zelta ziedi
Ziedēj’ purva lejiņā;
Kad tev bija zelta ziedi,
Kam neziedi kalniņā?

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Metiet ziedus, kur metiet, Ventā ziedus nemetiet, Ventā ziedus nemetiet, Rumba rāva dibenā.
Es māsiņu vizināju Meteņdienas vakarā, Lai aug mani gari lini Ar ziliem ziediņiem.
Kalnā zied ābelīte Sidrabiņa ziediņiem; Sidrabiņa ziedi birst Uz sarkana āboliņa.
Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa, Ievedīšu puķītēs: Viens kociņš, trīs zariņi, Deviņiem ziediņiem.
Bitīt, manu zeltspārnīt, Tu bij' liela darbiniece: Tu atnesi sila ziedus Pār deviņi novadiņi.