Aste

Lapsai aste nokritusi

Lapsai aste nokritusi,
Purva malu staigājot.
Ja jūs kāds atrodat,
Paceliet lapsas asti!

Pieci vilki danci veda

Pieci vilki danci veda
Ap to vienu siena kaudzi;
Citam aste kā kodeļa,
Citam ausis kā lemeši.

Vāverīte, kuplastīte

Vāverīte, kuplastīte,
No zariņa zariņā.
Jo zariņi šūpojās,
Jo astīte svārstījās.

Melns gailītis kuplu asti

Melns gailītis kuplu asti
Pār jūriņu diegu vilka.
Jūra šņāca dienu, nakti,
To diedziņu locīdama,

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Velc, Saulīte, baltu kreklu, Met melno jūriņā, Lai velēja jūras meitas Ar sudraba vālītēm.
Pār jūriņu, pār Daugavu Saulītei roku devu, Man piebira pilni pirksti Dimantiņa gredzentiņu.
Ai, zaļā līdaciņa, Nāc ar mani spēlēties: Tu dziļā jūriņā, Es - ozola laiviņā.
Es izbraucu jūriņā Ar ziemeli spēlēties; Ziemeļam baltas putas, Man jo baltas zēģelītes.
Kas kait man nedzīvot Pie jūriņas maliņā: Jūra pati man arama, Jūras kalni ecējami, Jūra