Aste

Lapsai aste nokritusi

Lapsai aste nokritusi,
Purva malu staigājot.
Ja jūs kāds atrodat,
Paceliet lapsas asti!

Pieci vilki danci veda

Pieci vilki danci veda
Ap to vienu siena kaudzi;
Citam aste kā kodeļa,
Citam ausis kā lemeši.

Vāverīte, kuplastīte

Vāverīte, kuplastīte,
No zariņa zariņā.
Jo zariņi šūpojās,
Jo astīte svārstījās.

Melns gailītis kuplu asti

Melns gailītis kuplu asti
Pār jūriņu diegu vilka.
Jūra šņāca dienu, nakti,
To diedziņu locīdama,

Cīrulītis ziergu puisis

Cīrulītis ziergu puisis
Ar pelēku paltraciņu:
Žagatiņa garu asti,
Tā bij ziņas devējiņa.

Cīrulītis ziergu puisis Ar pelēku paltraciņu: Žagatiņa garu asti, Tā bij ziņas devējiņa.
Cīrulītis rillināja Mana lauka galiņā; Kā tam bija nedziedāt - Brālīts veda lakstīgalu.
Kūla mani sila dzenis, Kūla meža cīrulītis; Tāpēc mani putni kūla, Ka es tēva neklausīju.
Cīrulīti, cīrulīti, Pavasara dziedātāj! Vai tu ledū neiesali, Cinī ziemu gulēdams?
Cīrulītis, mazputniņš, Tas miedziņa negulēja. Tas cēlās rītā agri, Tas priecīgi padziedāja.