Melns gailītis kuplu asti

Melns gailītis kuplu asti
Pār jūriņu diegu vilka.
Jūra šņāca dienu, nakti,
To diedziņu locīdama,

Velc, Saulīte, baltu kreklu

Velc, Saulīte, baltu kreklu, Met melno jūriņā, Lai velēja jūras meitas Ar sudraba vālītēm.

Pār jūriņu, pār Daugavu

Pār jūriņu, pār Daugavu Saulītei roku devu, Man piebira pilni pirksti Dimantiņa gredzentiņu.

Ai, zaļā līdaciņa

Ai, zaļā līdaciņa, Nāc ar mani spēlēties: Tu dziļā jūriņā, Es - ozola laiviņā.

Es izbraucu jūriņā

Es izbraucu jūriņā Ar ziemeli spēlēties; Ziemeļam baltas putas, Man jo baltas zēģelītes.