Bāliņš

Strauja teki Daugaviņa

Strauja teki Daugaviņa
Gar bāliņa namdurvīm;
Tā nes daiļus ozoliņus
Ar visām bitītēm.

Lai saulīte mirdzēdama

Lai saulīte mirdzēdama
Bāliņam priekšā tek,
Lai sidraba mēnestiņš
Pakaļ tek sargādams.

Dūmi kūp siliņā

Dūmi kūp siliņā,
Atskrien bite raudādama:
Tur sadega brāliņam
Simts rakstītu ozoliņu.

Es ko atradu

Es ko atradu
Šūpuļa vietā:
Mana paša bāliņa
Zeltgredzentiņu.