Bitīte

Dūmi kūp siliņā

Dūmi kūp siliņā,
Atskrien bite raudādama:
Tur sadega brāliņam
Simts rakstītu ozoliņu.

Tec, bitīte, tecēdama

Tec, bitīte, tecēdama,
Atpakaļ neskaties:
Tur ļautiņi medu ēda,
Kāri pirkstus laizīdami.

Ai bitīte, medainīte

Ai bitīte, medainīte,
Tavu asu dzēlumiņu:
Trīs dieniņas nosāpēja,
Vēl ceturta aizsūrkstēja.