Brieži

Pieci brieži man arami

Pieci brieži man arami,
Sešas stirnas ecējamas;
Ko darīja zaķa bērni,
Ka žagaru nelasīja?

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Pieci brieži man arami, Sešas stirnas ecējamas; Ko darīja zaķa bērni, Ka žagaru nelasīja?
Vilka māte, nabadzīte, Bažīties bažījās: Izstellēj'se savus bērnus Bez cimdiņa medībās.
Teciet, bērni, lūkoties, Vasariņa ziemu kāva; Ziemai vārtus aizveriet, Vasarai atveriet.
Vilciņš kliedz, vilciņš brēc, Vilkam bērni nosaluši. Nosalst daži rātes kungi, Ne vēl tādi jēru