Kas kait man nedzīvot

Kas kait man nedzīvot
Diža meža maliņā:
Pieci brieži man arami,
Sešas stirnas ecējamas;
Sesku raidu celiņā,
Vāverīti sudmalās.

Cipu, capu vāverīte

Cipu, capu vāverīte Ar ezīti riņķi grieza. Kamēr ezis riņķi grieza, Vāver' koka galiņā.

Vāverīte malti gāja

Vāverīte malti gāja, Sesku sūta druviņā; Samalusi, izcepusi, Panāk sesku celiņā.

Pieci brieži man arami

Pieci brieži man arami, Sešas stirnas ecējamas; Ko darīja zaķa bērni, Ka žagaru nelasīja?

Vāverīte, kuplastīte

Vāverīte, kuplastīte, Ar meitām dancot gāja, Ar puišiem vien negāja, Kam tie auga medinieki.