Cauna

Caune silu pārdevus

Caune silu pārdevus
Vāverīte nopirkusi;
Ir šodien caunes bērni
Ar vāveri ienaidā.

Ai caunīt, vāverīt

Ai caunīt, vāverīt,
Dod man tavu kažociņ’:
Es bij dores dējējiņš,
Naktī guļu siliņā.

Citi vīri man vaicāja

Citi vīri man vaicāja,
Ko es ēdu, meža vīrs?
Šaunu caunes, kāpju bites,
To es ēdu, meža vīrs.

Citi ļaudis man vaicāja

Citi ļaudis man vaicāja,
Ko es ēdu, meža vīrs?
– Ķeru caunes, kāpju bite
To es ēdu, meža vīrs.

Man bij medus, man bij vaskis

Man bij medus, man bij vaskis,
Man bij vaska ritentiņš;
Pārdev’ medu, pārdev vasku,
Nopirk’ caunu cepurīt’.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Dravenieka meita biju, Vaska kurpes šūdinaju; Kripu krapu man kājiņas Ar tām vaska kurpitēm.
Ieraudzijsi vien pazinu Dravinieka līgaviņu: Samta kurpes kājiņā, Vasku cimdi rociņā.
Bitit' saka malejiņu, I es biju malejiņa, Es apmalu dzirnaviņas Kā to vasku riteniti.
Šķērsām bite mežā brauca Ar to vaska vezumiņu, Skabargainu atradusi Jauna puiša dravējumu.
Vaļa mana, liela vaļa, Ko ar vaļu nedarīt: Izlej' vaska kamaniņas, Iejūdz' sila vāverīti.