Dzied

Visi dzied, visi dzied

Visi dzied, visi dzied,
Tēvs ar māti nedziedāja;
Tēvs ar māti nedziedāja;
Lai dēliņš neraudāja.

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu,
Ko atradu ganīdama;
Bāliņam vien pateikšu,
Bites dzied ozolā.

Sudrabiņa gaiļi dzied

Sudrabiņa gaiļi dzied
Dzintariņa kalniņāje;
Dzintariņa meitu veda
Sudrabiņa dēliņame.