Visi putni dziedāt dzied

Visi putni dziedāt dzied,
Vabulīte dūcin dūc,
Vabulīte dūcin dūc,
Tā dziedat nemācēja.

Visi putni priecājāsi

Visi putni priecājāsi, Jāņu dienu gaidīdami; Kad atnāca Jāņa diena, Visi spārnus plivināja.

Simtiņš aiz kalna

Simtiņš aiz kalna Sīkaju putnu Norēja vēzīti Upītes malā.

Augsti dzied cīrulītis

Augsti dzied cīrulītis Par visiem putniņiem; Augsta Dieva valdīšana Par visiem kundziņiem.

Es šķitos gudris būt

Es šķitos gudris būt, Līdakām jumtu jūmu; Saskrien vārnas, žagatiņas, Noēd manu nama jumtu.