Dzied, māsiņa, neziņģē

Dzied, māsiņa, neziņģē,
Lai ziņģē bāleliņš;
Tec, Ventiņa, nevindo,
Lai vindo Daugaviņa.

Ai, Ventiņa, Abaviņa

Ai, Ventiņa, Abaviņa, Līdz` balciņus vizināt,- Šogadiņ namu taisu, Citu gadu istabiņu.

Metiet ziedus, kur metiet

Metiet ziedus, kur metiet, Ventā ziedus nemetiet, Ventā ziedus nemetiet, Rumba rāva dibenā.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu Ar visām bitītēm: Brīžam lauza sīku ledu, Brīžam sīku sudrabiņu.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu Ar visām bititēm Ozols gāja līgodams, Bitit' gāja raudadama.