Sēju platu kviešu druvu

Sēju platu kviešu druvu
Pie ezera kalniņā;
Ezers lejā līgojās,
Kviešu druva kalniņā.

Pūti, pūti, ziemelīti

Pūti, pūti, ziemelīti, Ziemassvētku vakarā: Klētī pūti rudzus, kviešus, Kūtī bērus kumeliņus!

Kam tie kalni, kam tās lejas

Kam tie kalni, kam tās lejas, Kam tie kupli ozoliņi? Rudziem kalni, miežiem lejas, Bitēm kupli ozoliņi.

Kam tie kalni, kam tās lejas

Kam tie kalni, kam tās lejas, Kam tie kupli ozoliņi? Dievam kalni, Mārai lejas, Bitēm kupli ozoliņi.

Sīrenieki, medinieki

Sīrenieki, medinieki, Saņemiet to bitīti: Tā bitīte kalnus kāpa Ziedainām kājiņām.