Kungi

Spīdi gaiši, mēnestiņi

Spīdi gaiši, mēnestiņi,
Nakti vērpa sērdienīte;
Tai nebija dienu vaļas,
Kungi sūta tīrumā.

Bitīt, tavu dravenieku

Bitīt, tavu dravenieku
Kungi lika cietumā;
Šuj, bitīte, lielu šūni,
Izlaid savu dravenieku.

Ar bititi artu gāju

Ar bititi artu gāju,
Smilgas taisu lemestiņu;
Rīgas kungi garam gāja:
“Kāds lopiņš tev arams?”

Tavi lieli Rīgas kungi

Tavi lieli Rīgas kungi
Met bitīti ūdenī;
Nāc, bitīte, kaltēties
Manā driķu druviņā.