Spīdi gaiši, mēnestiņi

Spīdi gaiši, mēnestiņi,
Nakti vērpa sērdienīte;
Tai nebija dienu vaļas,
Kungi sūta tīrumā.

Mēness jēma Saules meitu

Mēness jēma Saules meitu, Pērkons jāja panākstos; Izjādams, pārjādams Sasper zelta ozoliņ'.

Tavi lieli Rīgas kungi

Tavi lieli Rīgas kungi Met bitīti ūdenī; Nāc, bitīte, kaltēties Manā driķu druviņā.

Lai to dara, kas to vari

Lai to dara, kas to vari, Es nevaru to darīti. Es nevaru tumšu nakti Sīku zvaigžņu izskaitīti.

Ar bititi artu gāju

Ar bititi artu gāju, Smilgas taisu lemestiņu; Rīgas kungi garam gāja: "Kāds lopiņš tev arams?"