Līgaviņa

Aizko zila, aizko melna

Aizko zila, aizko melna
Dravenieka līgaviņa?
Aizto zila, aizto melna,
Ka neguļ dienavidu.

Parād` man, līgaviņa

Parād` man, līgaviņa,
Ko satini palagā:
Vai satini govju gani,
Vai dēliņu, arājiņu?

Kur bijusi, nebijusi

Kur bijusi, nebijusi
Mana jauna līgaviņa:
Ienāk pati izbālusi,
Ienes jaunu arājiņu.

Pūta mana līgaviņa

Pūta mana līgaviņa,
Pār pagalmu tecēdama:
Vai būs dēls, vai būs meita
Sprogainiem matiņiem

Lietiņš lija , rasināja

Lietiņš lija , rasināja,
Slapin` manu līgaviņu;
Vilku svārkus no muguras,
Sedzu savu līgaviņu.

Kadēļ man līkas kājas, Kadēļ kupris mugurā? Līkas kājas, kokā kāpu, Kupris, dzeini ritinaju.
Vai Dieviņi, visu dienu Nolīks mana muguriņa; Lai tā līka rudzu druva Līkajām vārpiņām.
Plata upe, šauras laipas, Pāri teku drebēdama: Stīgu dzenis mugurā, Vaska ripa padusē.
Līktin līka rudzu druva Lielajā augumā; Tā līks mana muguriņa Garajāi spailītē.
Mēnestiņš karā jāja, Zvaigžņu svārki mugurā, Zvaigžņu svārki mugurā, Dimantiņa zobentiņš.