Kara vīra līgaviņa

Kara vīra līgaviņa
Sēd aiz galda raudādama;
Sēd aiz galda raudādama,
Karodziņu rakstīdama.
Vidū šuva sav’ sirsniņu,
Iekšā krustu zeltodama,
Apkārt šuva mīļas domas,
Sidrabotu pavedienu.

Vai bij tava līgaviņa

Vai bij tava līgaviņa Cūkas vien ganījusi: Vai adīja cimdus, zeķes, Cūkactiņas, pāradiņi.

Jānīts mans, Jānīts mans

Jānīts mans, Jānīts mans, Es Jānīša līgaviņa: Es viņam jostu pinu Deviņiem dzīpariem.

Bites, maitas, norējušas

Bites, maitas, norējušas Manu vīru, bitenieku: Bikses vien karājās Ozolina zarinā.

Rudentiņ, bagāts vīrs

Rudentiņ, bagāts vīrs, Daudz tu mums dāvināji: Pilnas klētis labībiņas, Pilnas ķešas sudrabiņa.