Mans

Pie ābeles sagšu kāru

Pie ābeles sagšu kāru,
Pie eglītes – vainadziņu:
Lai tas mans vainadziņš
Līdz vecuma nenobirst.

Neviens mani nedzirdēja

Neviens mani nedzirdēja,
Kad jūrā gavilēju;
Jūras kāpas, tās dzirdēja,
Silā sīki priedulāji.

Tālu, tālu es redzēju

Tālu, tālu es redzēju
Zēģelīti līgojam;
Mana austa zēģelīte,
Mans brālītis līgotājs.