Pie ābeles sagšu kāru

Pie ābeles sagšu kāru,
Pie eglītes – vainadziņu:
Lai tas mans vainadziņš
Līdz vecuma nenobirst.

Neviens mani nedzirdēja

Neviens mani nedzirdēja, Kad jūrā gavilēju; Jūras kāpas, tās dzirdēja, Silā sīki priedulāji.

Tālu, tālu es redzēju

Tālu, tālu es redzēju Zēģelīti līgojam; Mana austa zēģelīte, Mans brālītis līgotājs.

Vāverīte gudra sieva

Vāverīte gudra sieva, Gudri bērnus audzināja: Starp priedīti, starp eglīti, Lai caunīte neredzēja.

Caur ābeļu birzi gāju

Caur ābeļu birzi gāju, Rokā nesu vainadziņu: Ābelei asi zari, Saplēš manu vainadziņu.