Tālu, tālu es redzēju

Tālu, tālu es redzēju
Zēģelīti līgojam;
Mana austa zēģelīte,
Mans brālītis līgotājs.

Pie ābeles sagšu kāru

Pie ābeles sagšu kāru, Pie eglītes - vainadziņu: Lai tas mans vainadziņš Līdz vecuma nenobirst.

Neviens mani nedzirdēja

Neviens mani nedzirdēja, Kad jūrā gavilēju; Jūras kāpas, tās dzirdēja, Silā sīki priedulāji.

Es savam brālīšam

Es savam brālīšam Skaistu kreklu izrakstīju: Lai tas manīm linus deva Pilnu pūru pielocīt.

Droši bridu šauru upi

Droši bridu šauru upi, Baili bridu Daugaviņu, Tur noslīka mans brālītis, Kumeļā sēdēdams.