Tālu, tālu es redzēju

Tālu, tālu es redzēju
Zēģelīti līgojam;
Mana austa zēģelīte,
Mans brālītis līgotājs.

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu, Ko atradu eglienā; Brālītim, tam pateikšu Bišu spietu eglienā.

Grūta dzīve arājam

Grūta dzīve arājam, Vēl grūtāka zvejniekam. Vētra matus plivināja, Airis rokas gurdināja.

Īstais brālīti

Īstais brālīti, Ved māsu dancot, Trīs reizes apgriez, Dod tautu rokās!

Ej gulēt, vēja māte

Ej gulēt, vēja māte, Sausas egles galiņā: Jūrā mani bāleliņi Vakarēju gājumiņu.