Meitiņas

Gana grūti, gana viegli

Gana grūti, gana viegli
Ezermala meitiņai!
Pusrītiņ’ gailis dzied,
Visu nakti gaigaliņ’.

Sarkanais āboliņš

Sarkanais āboliņš
Nekam lieti nederēja:
Ne meitiņas kroņus pina,
Ne bitītes ziedu ņēma.

No istabas vien pazinu

No istabas vien pazinu,
Kur meitiņas izvedamas:
Četri kakti istabā,
Visi četri izpušķoti.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Sarkanais āboliņš Nekam lieti nederēja: Ne meitiņas kroņus pina, Ne bitītes ziedu ņēma.
No istabas vien pazinu, Kur meitiņas izvedamas: Četri kakti istabā, Visi četri izpušķoti.
Neturēju melna galda, Ne gružainas istabiņas; Tēvam biju labā roka, Māmiņai - audējiņa.
Lec, Saulīte, rītā agri Pa lodziņu istabā, Lai sildās mani bērni Siltajā saulītē.