Gana grūti, gana viegli Ezermala meitiņai! Pusrītiņ' gailis dzied, Visu nakti gaigaliņ'.
Es savai gosniņai Ozoliņa kroni pinu; Vienu vedu rociņā, Citas nāca nopakaļus.
No istabas vien pazinu, Kur meitiņas izvedamas: Četri kakti istabā, Visi četri izpušķoti.
Raibaliņa, dūdaliņa, Dod man pilnu slaucenīti: Es tev pinu ziedu kroni No sarkana āboliņa.