Sarkanais āboliņš

Sarkanais āboliņš
Nekam lieti nederēja:
Ne meitiņas kroņus pina,
Ne bitītes ziedu ņēma.

Gana grūti, gana viegli

Gana grūti, gana viegli Ezermala meitiņai! Pusrītiņ' gailis dzied, Visu nakti gaigaliņ'.

No istabas vien pazinu

No istabas vien pazinu, Kur meitiņas izvedamas: Četri kakti istabā, Visi četri izpušķoti.

Es savai gosniņai

Es savai gosniņai Ozoliņa kroni pinu; Vienu vedu rociņā, Citas nāca nopakaļus.

Raibaliņa, dūdaliņa

Raibaliņa, dūdaliņa, Dod man pilnu slaucenīti: Es tev pinu ziedu kroni No sarkana āboliņa.