Sarkanais āboliņš

Sarkanais āboliņš
Nekam lieti nederēja:
Ne meitiņas kroņus pina,
Ne bitītes ziedu ņēma.

Zili zied sila ziedi

Zili zied sila ziedi Zeltītāmi lapiņāmi; Bitīt skrēja ziediņosi Zeltītiem spārniņiemi.

Ar bititi arti gāju

Ar bititi arti gāju, Smilgu šķēļu lemesnicu, No smalkā āboliņa Dzeņaukstiņas darinaju.

Dievs aizliedza bitītei

Dievs aizliedza bitītei Sarkano āboliņu, Kam bitīte nesvinēja Svētas dienas launadziņu.

Teci rikšus kumeliņi

Teci rikšus kumeliņi, Neej, soļus skaitīdams; Vai es tevim auzas devu, Pa vienai skaitīdams? Es tev devu tīras auzas, Saulē lasīt tālāk