No istabas vien pazinu

No istabas vien pazinu,
Kur meitiņas izvedamas:
Četri kakti istabā,
Visi četri izpušķoti.

Klusat, jauni, klusat, veci

Klusat, jauni, klusat, veci, Dievs ienāca istabā, Dievs ienāca istabā, Vaicā nama saimenieku.

Zelta zvaigzne atspīdēja

Zelta zvaigzne atspīdēja, Pa celiņu man ejot. Es iegāju istabā, Zelta zvaigzne aiz durvīm. Es izgāju no istabas Zelta zvaigzne lasīt tālāk

Skrien, bitite, istabā

Skrien, bitite, istabā Mārtenīša vakarā; Ja tu pate neieskrien, Ienes sava labumiņa.

Skrej, bitite, kur skriedama

Skrej, bitite, kur skriedama, Skrej manē sētiņē, Es tev došu sētmalē Sausu prauļu istabiņu.