Meži

Sidrabiņa upe tek

Sidrabiņa upe tek
Līkumiņu līkumiem,
Visapkārt augsti kalni,
Visapkārt zaļi meži.

Meži dūc, meži skan

Meži dūc, meži skan,
Kas tos mežus ducināja?
Tur bitītes cauri skrēja
Vakarēju nesumiņu.

Meži deg, dūmi kūp

Meži deg, dūmi kūp,
Bite raud asarām;
Neraud’ gauži tu, bitīt,
Niedres deg jūrmalā.

Dūmi kūp meži deg

Dūmi kūp meži deg,
Kas tos mežus dedzinaja?
Bitit mežus dedzinaja,
Klajumiņu gribedama.