Meži dūc, meži skan

Meži dūc, meži skan,
Kas tos mežus ducināja?
Tur bitītes cauri skrēja
Vakarēju nesumiņu.

Rudens nāca, lapas bira

Rudens nāca, lapas bira, Saule gāja raudādama; Smagi šņāca egļu meži, Pilni saules asariņu.

Ej, kaziņa, kārklu grauzt

Ej, kaziņa, kārklu grauzt, Negrauz zaļo ozoliņu: Lai stāv zaļais ozoliņš Mana tēva bitītēm.

Dūmi kūp meži deg

Dūmi kūp meži deg, Kas tos mežus dedzinaja? Bitit mežus dedzinaja, Klajumiņu gribedama.

Ko darīji, bāleliņ

Ko darīji, bāleliņ, Visu dienu siliņā? -Bitītēm namu daru, Lai tās ziemu nesasala.