Rokas

Neturēju melna galda

Neturēju melna galda,
Ne gružainas istabiņas;
Tēvam biju labā roka,
Māmiņai – audējiņa.

Mana mīļa māmuliņa

Mana mīļa māmuliņa
Mani mīļi audzināja:
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.

Es, pādīti dīdīdama

Es, pādīti dīdīdama,
Augsti rokas cilināju,
Lai cilina Dēkla, Laima
Bagātos ļautiņos.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Neturēju melna galda, Ne gružainas istabiņas; Tēvam biju labā roka, Māmiņai - audējiņa.
Mana mīļa māmuliņa Mani mīļi audzināja: Pati māte dubļus brida, Mani nesa rociņā.
Es, pādīti dīdīdama, Augsti rokas cilināju, Lai cilina Dēkla, Laima Bagātos ļautiņos.
Lieli ļaudis lielījās Lielas upes maliņā; Ir es arī lielījos, Pie ezera stāvēdama.