Es, pādīti dīdīdama

Es, pādīti dīdīdama,
Augsti rokas cilināju,
Lai cilina Dēkla, Laima
Bagātos ļautiņos.

Lec, saulīte, rītā agri

Lec, saulīte, rītā agri, Sildi meža galotnītes: Bāliņam rokas sala, Meža galus līdzinot.

Neturēju melna galda

Neturēju melna galda, Ne gružainas istabiņas; Tēvam biju labā roka, Māmiņai - audējiņa.

Mana mīļa māmuliņa

Mana mīļa māmuliņa Mani mīļi audzināja: Pati māte dubļus brida, Mani nesa rociņā.

Lieli ļaudis lielījās

Lieli ļaudis lielījās Lielas upes maliņā; Ir es arī lielījos, Pie ezera stāvēdama.