Mana mīļa māmuliņa

Mana mīļa māmuliņa
Mani mīļi audzināja:
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.

Lec, saulīte, rītā agri

Lec, saulīte, rītā agri, Sildi meža galotnītes: Bāliņam rokas sala, Meža galus līdzinot.

Neturēju melna galda

Neturēju melna galda, Ne gružainas istabiņas; Tēvam biju labā roka, Māmiņai - audējiņa.

Es, pādīti dīdīdama

Es, pādīti dīdīdama, Augsti rokas cilināju, Lai cilina Dēkla, Laima Bagātos ļautiņos.

Ai, Saulīte, māmuliņa

Ai, Saulīte, māmuliņa, Ko tie tavi kalpi dara? Zīda pļavas nenopļautas, Zelta kalni neecēti.