Siers

Sieru, pienu ganiņam

Sieru, pienu ganiņam,
Piena sulas arājam;
Kam apara papuvīti
Melnajām velēnām.

Sieru, sieru, māmulīte

Sieru, sieru, māmulīte,
Es telīšu ganītāja;
Es telītes pieganīju
Pa zaļo dāboliņu.

Jāņu rītu govis ganu

Jāņu rītu govis ganu
Zaļābula lauciņā;
Jāņa māte atnākusi,
Siera nuki kabatā.

Sieru, pienu ganiņam

Sieru, pienu ganiņam,
Arājam siera sulu:
Kam apara papuvīti
Melnajām velēnām.