Jāņu rītu govis ganu

Jāņu rītu govis ganu
Zaļābula lauciņā;
Jāņa māte atnākusi,
Siera nuki kabatā.

Jānīšam sieru sēju

Jānīšam sieru sēju Smalkā linu palagā: Jānīts manas govis gana Visu cauru vasariņu.

Jāņa tēvs alu dara

Jāņa tēvs alu dara Baltā bērza muciņā; Jāņa māte sieru sēja Baltā linu audeklā.

Sieru, sieru, Jāņa māte

Sieru, sieru, Jāņa māte, Tev ir govis laidarā; Ja nedosi sieru, pienu, Dzīšu govis kāpostos.

Māte, māte, sieru, pienu

Māte, māte, sieru, pienu, Lai aug govis raibaļiņas; Kad nedosi sieru, pienu, Tad augs tādas dūmaļiņas.