Venta

Ai, Ventiņa, Abaviņa

Ai, Ventiņa, Abaviņa,
Līdz` balciņus vizināt,-
Šogadiņ namu taisu,
Citu gadu istabiņu.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm:
Brīžam lauza sīku ledu,
Brīžam sīku sudrabiņu.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu
Ar visām bititēm
Ozols gāja līgodams,
Bitit’ gāja raudadama.