Venta

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm:
Brīžam lauza sīku ledu,
Brīžam sīku sudrabiņu.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu
Ar visām bititēm
Ozols gāja līgodams,
Bitit’ gāja raudadama.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Dzied, māsiņa, neziņģē, Lai ziņģē bāleliņš; Tec, Ventiņa, nevindo, Lai vindo Daugaviņa.
Venta nesa ozoliņu Ar visām bitītēm: Brīžam lauza sīku ledu, Brīžam sīku sudrabiņu.
Venta nesa ozoliņu Ar visām bititēm Ozols gāja līgodams, Bitit' gāja raudadama.
Smagi, smagi Venta krāca Miglainā rītiņā. Eit, brāliši skatities, Kādu koku Venta nesa. Venta nesa