Metiet ziedus, kur metiet, Ventā ziedus nemetiet, Ventā ziedus nemetiet, Rumba rāva dibenā.
Dzied, māsiņa, neziņģē, Lai ziņģē bāleliņš; Tec, Ventiņa, nevindo, Lai vindo Daugaviņa.
Venta nesa ozoliņu Ar visām bitītēm: Brīžam lauza sīku ledu, Brīžam sīku sudrabiņu.
Venta nesa ozoliņu Ar visām bititēm Ozols gāja līgodams, Bitit' gāja raudadama.
Ai, Ventiņa, Abaviņa, Līdz` balciņus vizināt,- Šogadiņ namu taisu, Citu gadu istabiņu.