Smagi, smagi Venta krāca

Smagi, smagi Venta krāca
Miglainā rītiņā.
Eit, brāliši skatities,
Kādu koku Venta nesa.
Venta nesa ozoliņu
Ar visām bititēm.
Dravinieka duj’ bāliņi
Tek gar Ventu raudadami.

Aiz kalniņa lejiņā

Aiz kalniņa lejiņā Sidrabota upe tek, Ik rītiņu saule nāca Pie upītes padzerties.

Kas stāvēja bez kājiņu

Kas stāvēja bez kājiņu, Kas tecēja negrožots? - Migla stāv bez kājiņu, Upe tek negrožota.

Ozoliņa zarus lauzu

Ozoliņa zarus lauzu, Man ozola vajadzēja; Kam bij man liepu lauzt, Pat' liepiņa i būdama.

Liela migla, liela rasa

Liela migla, liela rasa Liela meža maliņā; Tur es dzīšu sav` aitiņu Pašā Jāņa vakarā.