Smagi, smagi Venta krāca

Smagi, smagi Venta krāca
Miglainā rītiņā.
Eit, brāliši skatities,
Kādu koku Venta nesa.
Venta nesa ozoliņu
Ar visām bititēm.
Dravinieka duj’ bāliņi
Tek gar Ventu raudadami.

Metiet ziedus, kur metiet

Metiet ziedus, kur metiet, Ventā ziedus nemetiet, Ventā ziedus nemetiet, Rumba rāva dibenā.

Dzied, māsiņa, neziņģē

Dzied, māsiņa, neziņģē, Lai ziņģē bāleliņš; Tec, Ventiņa, nevindo, Lai vindo Daugaviņa.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu Ar visām bitītēm: Brīžam lauza sīku ledu, Brīžam sīku sudrabiņu.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu Ar visām bititēm Ozols gāja līgodams, Bitit' gāja raudadama.